COMPOSER, CONDUCTOR, DOCENT, JURY MEMBER FROM HASSELT, BELGIUM

Een compositie voor symfonisch orkest met uitgebreid blaasorkest

Een opdracht van het Kerkraads Symfonie Orkest n.a.v. “50 jaar KSO” en gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Muziek, Letteren en Podiumkunsten.

Het werk tracht een reflexie te geven op de hedendaagse mens in onze huidige beschaving. Voortdurend wordt hij bedreigd door tal van onzekerheden en onrust, zenuwachtigheid en chaotische toestanden waardoor het blijven zoeken naar stabiliteit en evenwicht een zware opgave wordt.

Voor onze Euregio is toch wel de toenmalige mijnsluiting van de jaren ’60 een feit van instabiliteit en economische achterstand waardoor deze onzekerheid en vertwijfeling gestadig groeide . De mens werd hierdoor verplicht te zoeken naar alternatieven en bleven culturele waarden (o.a. muziek) ondanks alles toch overeind.

Dit ééndelig doorgecomponeerd werk vertrekt vanuit een sfeerscheppende inleiding die meteen een dramatische spanning oproept. Vertwijfeling en onrust worden meteen getransformeerd naar schoonheid en geloof in het goede, helaas van korte duur.
De chaos is compleet waarbij de 2 orkesten versmelten tot één grote klankmassa. Net zoals bij Kurt Weil en zelfs Gustav Mahler worden volksachtige melodieën geplaatst in een grotere muzikale context : een bekend volksdeuntje boort zich doorheen deze instabiliteit en tracht heling te brengen zoals later ook het korte ‘a la marcia’.

Grotendeels blijft het middendeel gedragen door de rauwe realiteit van onzekerheid en dreigende gevaren waarbij op een bepaald ogenblik de verschillende orkestgroepen willekeurig en in disharmonie met mekaar aantreden.

Het laatste deel wordt ingezet met een thema van schoonheid, rust en vertrouwen (gespeeld door de saxofoons) en komt geleidelijk aan terecht in een sfeer van loutering, rust en vrede :

de” klok” (in alle maten) geldt als een symbiose van dit alles.

 

Première-uitvoering :

Rodahal Kerkrade 19 juli 2005

In het kader van de Wereld Muziekconcours 2005


Uitvoerders :

Kerkraads Symfonie Orkest

Harmonie Aemeliaan Bleyerheide

Onder leiding van de componist.