COMPOSER, CONDUCTOR, DOCENT, JURY MEMBER FROM HASSELT, BELGIUM

In opdracht van het Lemmensinstituut componeerde ik dit werk in 1995 voor een Radio 3-concert in januari ’96.
Dit doorgecomponeerd stuk is gebouwd op verschillende contrasterende motieven en thema’s als een weerspiegeling van het menselijk denkvermogen.
Vaak wordt het menselijk denkpatroon verstoord en geprikkeld door allerhande factoren en elementen die wij al dan niet bewust in ons opnemen. Het gevecht tussen het positieve en het negatieve stelt de mens steeds op de proef, tast zijn overlevingskansen aan en confronteert hem met zichzelf.

De wonderbare wereld en de grote diversiteit van de slaginstrumenten vormt een dankbaar medium om deze ideeën van verstoringen, inbreuk en geweld, liefde en allerhande prikkels gestalte te geven. Het belang van de orkestratie is bepalend voor dit werk : vandaar de benaming ‘een symfonische beschrijving’.