COMPOSER, CONDUCTOR, DOCENT, JURY MEMBER FROM HASSELT, BELGIUM

for mixed choir a cappella

Tekst : 1 Kron. 29,17.18
Duur: 2’15

Published by Koor&Stem Antwerp / Koorpagina 06/03 2006

Domine Deus, in simplicitate cordis mei
Laetus obtuli universa :
Et populum tuum, qui repertus est
Vidi cum ingenti gaudio :
Deus Israël, custodi hanc voluntatem,
Domine Deus

Heer God, met een oprecht hart heb ik blijde alles geofferd; en uw volk dat hier aanwezig is,
heb ik met grote vreugde gezien.
God van Israël, bewaar deze gezindheid, Heer God.

Dit ‘Offerlied’ heb ik geschreven voor een 4-stemmig a capella koor in een welluidende koorstijl. Belangrijk uitgangspunt was dat de 4 stemmen een eigen melodisch verloop kregen om het zo vlot zingbaar te maken. Bovendien kan er, mede daardoor, gemakkelijker gestreefd worden naar het verkrijgen van een ronde koorklank.