COMPOSER, CONDUCTOR, DOCENT, JURY MEMBER FROM HASSELT, BELGIUM

Tekst : Anton  Van WilderodeMuziek : Ludo Claesen

De dag was zo stil te Nazareth als een avond der meimaand hier,
wanneer ‘t in Vlaanderen geurt alom van lindebloesem en  vlier.
Maria bleef in de zon alleen, Maria zat in een hoek van haar kleine kamer,
wit en ontdaan en verwonderd na mijn bezoek.
Ik vloog naar de nok van de hemel weer en door niemand nagestaard;
ik knielde in het midden des hemels en zei:
“Vader, zij heeft aanvaard.”
En heel de ruimte werd wit en stil van roerloosheid en van licht,
want beneden begon Maria aan de strofen van haar gedicht.

Dit werk heb ik geschreven in 1988 voor bariton en klavier, in opdracht van de Basilica-concerten  (Focus op Limburg). De tekst gaat over de verschijning van de engel Gabriël aan Maria, waar hij vraagt of zij de Moeder van de Heer wil worden. Gabriël keert terug om te melden dat zij zal aanvaarden.
In dit tonale klankidioom heb ik getracht om de pianobegeleiding kleurrijk te laten inspelen op de tekstbehandeling.
Dit lied werd een eerste maal op CD gezet door Hugo Severi en Paul Steegmans bij het label Aurophon Freiburg onder de titel ‘Geistliche Chormusik aus Flandern’.

Werner Van Mechelen en Marc Deckers plaatsten dit een tweede maal op CD  met als titel ‘De Hemel overal’, verzameld werk van A.Van Wilderode.