COMPOSER, CONDUCTOR, DOCENT, JURY MEMBER FROM HASSELT, BELGIUM

for mezzo-soprano, tenor en piano

Text: Margaretha van Oostenrijk (1480-1530)

Mijn hertken heeft altijd verlanghen naer U
die allerliefste mijn!
uw liefde heeft my so seer bevanghen.

uw vrij eigene willic sijn
voor al die werelt alghemeine
zo wie dat horet of te siet
hebdy myn herken geheel alleine

Mijn herken heeft, altijd verlanghen naer U
begheeft mij niet.

Time: 3′

Published by Euprint Editions Heverlee (B) (2006)