COMPOSER, CONDUCTOR, DOCENT, JURY MEMBER FROM HASSELT, BELGIUM

voor gemengd koor en orgel (mixed choir and organ)
Published by Euprint editions (B) (2003)
www.euprint.be

De “Missa Ave Virga Jesse” werd einde 2002 gecomponeerd in opdracht van het Hasselts Kathedraalkoor ter gelegenheid van de Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten te Hasselt.

Het is een Missa Brevis geworden voor gemengd koor met orgel, volledig geïnspireerd door Mariale themata uit de bestaande koorliteratuur of het gregoriaans.

Qua vorm blijft het een traditionele miscompositie waaraan een communio werd toegevoegd.

Het Kyrië steunt volledig op het gregoriaanse ‘Salve Mater’-thema gecombineerd met het overbekende melodische thema uit Arcadelts’ Ave Maria. De toonspraak blijft toegankelijk maar expressief in al haar vocaliteit.

Virga Jesse floruit’ ligt aan de basis van het Gloria. Deze feestelijke lofzang krijgt nog een extra dimensie door de invulling van een aantal experimentele momenten in het vocale aandeel. Vervolgens wordt het lyrische ‘Domine Deus’ de voorbode van een kort maar krachtig ‘Cum Sancto Spiritu’ in een typische Claesen-ritmiek.

Het Sanctus begint met 6-stemmige akkoordblokken van waaruit een levendig en fris klinkend Hosanna ontstaat. Het korte gregorianiserende Benedictus effent de weg naar een groots slot-Hosanna.

Het Agnus Dei staat in verbinding met het Kyrië doordat dezelfde thematiek aan de basis ligt.

Een expressief ‘Miserere’ wordt de voorbereider van een vredevol en rustgevend ‘Dona nobis pacem’.

Het toegevoegd Communio met als tekst ‘Domine non sum dignus’ steunt volledig op het thematisch materiaal van het Ave Maria van J.Arcadelt. De verdere uitwerking hiervan krijgt daardoor een erg archaïserende verklanking in combinatie met enkele subtiele hedendaagse vocale technieken.

Het orgel wordt een waardige partner van het koor; deels concertant, deels begeleidend.

Deze Mis kent ook een tweede versie voor koor, orgel en kamerorkest een zal een eerste keer uitgevoerd worden op 10 augustus in een rechtstreekse televisie-uitzending door de VRT.